SMS-fiskekort

Vid våra put & takevatten kan du fr o m premiärdatum för respektive vatten lösa fiskekort med SMS-meddelande från din mobiltelefon.
 
Läs skyltar på plats som har text enligt följande exempel:
 
”Välkommen till Bergtjärn!
För att fiska i Bergtjärn krävs ett fiskekort. Du kan enkelt köpa ett med din mobiltelefon genom att skicka ett SMS. Du skickar in en kod i ett SMS enligt nedan och får fiskekort i retur med ett nummer som du visar vid kontroll.
 
För dygnskort - skicka FISKA DY96A till 72456.
Efter att du skickat iväg meddelandet, får du ett svar som anger exakt pris.
Köpet måste därefter bekräftas genom att skicka texten JA till 72456.”
 
Kostnaden kommer att dras från ditt kontantkort alternativt betalas via din mobiltelefonräkning. Eventuell SMS-taxa kan tillkomma hos vissa operatörer.
Fiskekortet är personligt för mobiltelefonens ägare och måste köpas innan fisket påbörjas.
Du kan även lösa digitala fiskekort här på vår hemsida, eller traditionellt kort hos någon av våra ombud.

Här ser du koden för respektive put & take-vatten.
Skicka koden till nummer 72456.
 
Koder:
Bergtjärn - FISKA DY96A
Hanakamtjärn - FISKA DY96B
Järpbäcksdammen - FISKA DY96C
Oxsjön - FISKA DY96D
Rundstenstjärn - FISKA DY96E
Storvåndtjärn - FISKA DY96F
Varggranstjärn - FISKA DY96G
 
Om fiskevattnet har fiskeförbud är funktionen SMS-fiskekort blockerat.